SPOED SERVICE

Sluit u raam of deur niet meer en is dit spoed? Bel direct spoed service.


Mijn draai/kiepraam of deur wil niet meer dicht.

De spoedservice van NB Timmerwerken is ontworpen om snel en efficiënt te reageren op noodgevallen waarbij een klant een raam of deur niet meer sluitend krijgt. Deze service is bedoeld om de veiligheid, beveiliging en het comfort van de klant onmiddellijk te herstellen. Hier zijn enkele kenmerken van de spoedservice:

 

 1. Onmiddellijke Respons:

  • Bij problemen waarbij een raam of deur niet meer sluitend is, begrijpt NB Timmerwerken het belang van een snelle respons. De spoedservice is 24/7 beschikbaar om onmiddellijk actie te ondernemen.
 2. Deskundige Monteurs:

  • Getrainde en ervaren monteurs worden snel ingezet om de situatie te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Ze beschikken over de expertise om snel en efficiënt te handelen.
 3. Tijdelijke Oplossingen indien Nodig:

  • Als een permanente oplossing niet onmiddellijk haalbaar is, kan de spoedservice tijdelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het raam of de deur tijdelijk sluitend is. Dit minimaliseert mogelijke risico's en biedt onmiddellijke gemoedsrust aan de klant.
 4. Voorraad van Noodmaterialen:

  • De spoedservice is uitgerust met een voorraad noodmaterialen om snel ter plaatse reparaties uit te voeren. Dit omvat mogelijk benodigde bevestigingsmaterialen en andere essentiële onderdelen.
 5. Duidelijke Communicatie:

  • Tijdens het spoedservicebezoek houdt NB Timmerwerken de klant op de hoogte van de voortgang en legt eventuele verdere stappen of aanbevelingen uit.
 6. Flexibiliteit bij Afspraken:

  • Begrijpend dat noodgevallen onvoorspelbaar zijn, is de spoedservice flexibel bij het plannen van afspraken, waardoor de klant zo snel mogelijk wordt geholpen.

 

De spoedservice van NB Timmerwerken is ontworpen om geruststelling te bieden aan klanten die te maken hebben met onverwachte situaties waarin een raam of deur niet meer sluitend is. Door snel te handelen en professioneel service te leveren, streeft NB Timmerwerken ernaar om de veiligheid en tevredenheid van de klant te waarborgen.

Spoedtarieven

Tarieven vanaf locatie Grootebroek

Servicebezoek 0-20 km    : € 232,00 incl. BTW.
Servicebezoek 20-50km   : € 253,00 incl. BTW.
Servicebezoek 50-80km   : € 274,00 incl. BTW.

* Servicebezoek vanaf 80 km op aanvraag.

Kosten na het spoedtarief van 1 uur

Uurtarief per monteur      : € 150,- incl. BTW.

Spoedservice voorwaarden

NB Timmerwerken hanteert specifieke tariefvoorwaarden voor hun spoedservice. Hier zijn enkele kernpunten die betrekking hebben op de tariefstructuur en voorwaarden voor de spoedservice:

 1. Spoedservice Tarief:

  • De spoedservice heeft een apart tarief dat van toepassing is op noodgevallen waarbij een klant een raam of deur niet meer sluitend krijgt.
 2. Arbeidskosten:

  • De kosten voor arbeid tijdens de spoedservice omvatten het eerste uur van één monteur.
 3. Materiaalkosten:

  • Kleinmateriaal dat tijdens de spoedservice wordt gebruikt, zoals smeer- en reinigingsmiddelen, doeken en bevestigingsmaterialen, is inbegrepen in het spoedservicetarief.
 4. Noodreparaties en Tijdelijke Oplossingen:

  • Indien nodig worden kosten in rekening gebracht voor eventuele noodreparaties of tijdelijke oplossingen die worden toegepast om het probleem direct aan te pakken.
 5. Vervangen Onderdelen:

  • Kosten voor vervangen onderdelen die tijdens de spoedservice nodig zijn, worden als bijkomende kosten berekend. Deze kosten worden duidelijk gecommuniceerd met de klant.
 6. Betalingstermijn:

  • Na voltooiing van de spoedservice ontvangt de klant een factuur met een specifieke betalingstermijn van 14 dagen.
 7. Garantie:

  • Op eventueel vervangen onderdelen tijdens de spoedservice wordt standaard een garantie van 2 jaar geboden.

 

Aansprakelijkheid

NBTimmerwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met de kozijnen/spoedservice, reparaties, vervanging van onderdelen of andere diensten die worden verleend.

De klant erkent dat de uitvoering van werkzaamheden op basis van de kozijnen/spoedservice inherent risico's met zich meebrengt, en dat NBTimmerwerken niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie.

De klant stemt ermee in NBTimmerwerken te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, kosten of schade die voortvloeien uit of verband houden met de verleende diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, die veroorzaakt door nalatigheid of onachtzaamheid.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de schade voortvloeit uit contractuele, nalatigheids-, strikte aansprakelijkheids- of andere oorzaken, zelfs als NBTimmerwerken op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De totale aansprakelijkheid van NBTimmerwerken, ongeacht de oorzaak of vorm van actie, zal in geen geval de totale vergoeding voor de verleende diensten overschrijden.


Bij spoed kunt u ons bellen.